MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOSNOWCU

Monitoring

INFORMACJA O WPROWADZENIU SZCZEGÓLNEGO NADZORU NAD TERENEM WOKÓŁ

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. G. DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCU

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą  przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail.: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl jest administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki zarejestrowanych przez kamery przemysłowe zamontowane na budynku oraz w  budynku Zagłębiowskiej Mediateki.

Biblioteka działając w oparciu o art. 6 lit. e) RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy ma  prawo przetwarzać wizerunek osób korzystających z Biblioteki w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia. Dane osobowe użytkowników Biblioteki będą przechowywane jedynie w okresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, czyli nie dłużej, niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym okresie dane osobowe ulegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Okres przechowywania w Zagłębiowskiej Mediatece danych osobowych wynosi dla monitoringu wizyjnego - 1 miesiąc.

Biblioteka udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia. W tym przypadku jest to firma świadcząca usługi monitoringu zewnętrznego.

Dane osobowe użytkowników Biblioteki nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Każdy użytkownik Biblioteki ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu - Agata Kozłowska, e-mail: iod@biblioteka.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą  przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail.: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl jest administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki zarejestrowanych przez kamery przemysłowe zamontowane na budynku Biblioteki Tajemniczy Ogród.

Biblioteka działając w oparciu o art. 6 lit. c) oraz lit. f) RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy ma  prawo przetwarzać wizerunek osób korzystających z Biblioteki w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia. Dane osobowe użytkowników Biblioteki będą przechowywane jedynie w okresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, czyli nie dłużej, niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym okresie dane osobowe ulegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Okres przechowywania w Tajemniczym Ogrodzie danych osobowych wynosi dla monitoringu wizyjnego - 1 miesiąc.

Biblioteka udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia. W tym przypadku jest to firma świadcząca usługi monitoringu zewnętrznego.

Dane osobowe użytkowników Biblioteki nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Każdy użytkownik Biblioteki ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu - Agata Kozłowska, e-mail: iod@biblioteka.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778.

 

Zamieszczenie informacji jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego  z Ustawy o ochronie danych osobowych oraz z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MBP w Sosnowcu
Data utworzenia:2020-09-04
Data publikacji:2020-09-04
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Piekielska
Osoba wprowadzająca dokument:Aneta Wcisło
Liczba odwiedzin:1753

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-08-31 11:50:44Aneta WcisłoAktualizacjaMonitoring